Chào mừng quý vị đến với website của trường Mẫu Giáo Định An

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Lịch làm việc từ ngay 09/09/2013 đến hết ngày 14/09/2013

Thứ hai: 9/9/2013 - Ký duyệt lương tháng 9: Hiệu trưởng - Kiểm tra vệ sinh nhà bếp: Phó hiệu trưởng Thứ ba: 10/9/2013 - Dự tổng kết ngành GD: Hiệu trưởng - Dự họp tổ chuyên môn: Phó hiệu trưởng Thứ tư: 11/09/2013 - Đăng ký ngày tổ chức HNCBCC, ký hợp đồng điện: Hiệu trưởng - Dự giờ sinh hoạt chiều: Phó hiệu trưởng Thứ năm: 12/09/2013 - Xây dựng lại trang wed của trường, họp ban đại diện CMHS: Hiệu trưởng -...

Lịch làm việc từ ngay 02/09/2013 đến hết ngày 06/09/2013

Thứ hai:02/9/2013 - Nghỉ lễ: Toàn trường Thứ ba: 03/09/2013 - Tổng dợt văn nghệ, nhận đồng phục: Hiệu trưởng - Tập huấn hội thi: Phó hiệu trưởng Thứ tư: 04/9/2013 - Họp phân công chuẩn bị lễ: Hiệu trưởng - Kiểm tra nhà bếp: Phó hiệu trưởng Thứ năm: 05/9/2013 - Tổ chức lễ khai giảng : Toàn trường - Dự giờ sinh hoạt chiều: Phó hiệu trưởng Thứ sáu: 06/09/2013 - Thực hiện hồ sơ KĐCL: Hiệu trưởng - Dự giờ nêu...

Lịch làm việc từ ngày 26/8/2013 đến ngày 31/8/2013

Thứ hai: 26/8/2013 - Họp trung tâm: Hiệu trưởng Thứ ba: 27/8/2013 - Thực hiện báo cáo tham luận: Hiệu trưởng Thứ tư: 28/8/2013 - Kiểm tra đột xuất các lớp Thứ năm: 29/8/2013 - Phân sách học phẩm các lớp, phân công trực, tổng vệ sinh đơn vị chuẩn bị lễ 2/9: Hiệu trưởng Thứ sáu: 30/8/2013 - Họp hôi đồng chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2013-2014: Toàn trường Thứ bảy: 31/8/2013 - Lao động tổng vệ sinh: Toàn trưởng ...

Lịch làm việc từ ngày 12/8/2013 đến ngày 17/8/2013

Thứ hai: 12/8/2013 - Dự mitting ngày toàn dân đưa trẻ đến trường : Hiệu trưởng Thứ ba: 13/8/2013 - Kiểm tra khâu nhận trẻ đăng ký: Hiệu trưởng Thứ tư: 14/8/2013 - Nộp báo cáo phổ cập, báo cáo tài sản đất đai : Hiệu trưởng Thứ năm: 15/8/2013 - Báo cáo tài sản đất đai: Hiệu trưởng Thứ sáu: 16/8/2013 - Kiểm tra đột xuất việc bố trí sắp xếp nhóm lớp:Hiệu trưởng ...

Lịch làm việc từ ngày 19/8/2013 đến ngày 24/8/2013

Thứ hai: 19/8/2013 - Đơn vị tổ chức tựu trường: Toàn trường - Họp chuyên môn : Phó hiệu trưởng Thứ ba: 20/8/2013 - Họp giao ban UBND xã Định An: Hiệu trưởng - Hướng dẫn giáo viên thực hiện phiếu đánh giá : Phó hiệu trưởng Thứ tư: 21/8/2013 - Tập huấn SGD: Hiệu trưởng - Kiểm tra nhóm lớp: Phó hiệu trưởng Thứ năm: 22/8/2013 - Họp tổ thống nhất BDTX: Hiệu trưởng - Kiểm tra nhà bếp: Phó hiệu trưởng Thứ sáu: 23/8/2013 - Dự lễ...

Lịch làm việc từ ngày 5/8/2013 đến hết ngày 9/8/2013

Thứ hai: 5/8/2013 - Tổ chức tuyển sinh, nộp hồ sơ các khoản thu: Hiệu trưởng Thứ ba: 6/8/2013 - Nộp hồ sơ các khoản thu : Hiệu trưởng Thứ tư: 7/8/2013 - Thống nhất các khoản thu đầu năm : Hiệu trưởng Thứ năm : 8/8/2013 - Học bồi dưỡng chuyên môn SGD : Hiệu trưởng Thứ sáu: 9/8/2013 - Học bồi dưỡng chuyên môn SGD: Hiệu trưởng ...

trường mẫu giáo Định An

Mam, choi, la 1, la 2....

Báo mới